SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Děkujeme Vám za projevenou důvěru a dovolujeme si Vás požádat o souhlas se zpracováním osobních údajů v souvislosti s obecným nařízením o ochraně osobních údajů dle plánovaných legislativních opatření EU.

Vyplněním tohoto formuláře poskytujete vyhlašovateli ankety – vydavatelství Srdce Evropy s r.o., se sídlem Bořivojova 17, Praha 3, IČO: 267 44 00, coby správci osobních údajů, souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů. Jednotlivé účely jsou vyjmenovány níže. Tento souhlas je udělován na dobu 10 let od jeho udělení.

Souhlasím, aby společnost Srdce Evropy s.r.o., vydavatel magazínu Žena v autě.cz, zpracovávala mé osobní údaje (jméno, příjmení, email, pohlaví, věk) v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů pro účely zaslání zpráv o anketě, nových článcích, soutěžích či konaných akcí (i jinými partnery). Tento souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoli odvolat zasláním požadavku na e-mailovou adresu společnosti sabina@srdce.evropy.cz
Společnost Srdce Evropy Vás tímto zároveň informuje o Vašich právech a odesláním tohoto souhlasu zároveň stvrzujete, že jste s nimi byl/a seznámen/a.

Tato práva jsou:

  • na přístup k osobním údajům
  •  na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů
  • požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy
  • požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy
  • požadovat omezení zpracování osobních údajů, jejich opravu, doplnění či odstranění
  • obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Dále berete odesláním souhlasu na vědomí, že nejpozději s účinností od 25. 5. 2018 máte taktéž právo:

  • na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně,
  • na omezení zpracování osobních údajů,
  • na přenositelnost údajů,
  • právo vznést námitku, po níž správce zpracování osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.

Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, dále využiváme nezbytně nutné cookies k nastavení tohoto panelu. Podrobnější nastavení.

Povolit vše
Zamítnout